top of page
EcoBioTox_poster png_na www.png

Krajowa Konferencja

EkoBioTox

Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej

Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej (KKB, www.bioindykator.pl), która odbywała się w latach 2011-2021, w różnych miastach Polski.

bottom of page