top of page
EcoBioTox_poster png_na www.png

I Krajowa Konferencja

EkoBioTox

Łódź, 19-21 kwietnia, 2023

Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej
EkoBioTox

prezentacje pokonferencyjne będzie można składać w formie manuskryptów do specjalnego numeru Ecohydrology & Hydrobiology (IF = 2,957,    100 pkt) poświęconemu EkoBioTox

X16423593.webp
Ekobiotox

SPECJALNY NUMER EH&HB - INFO

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowej Konferencji EkoBioTox „Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej”, która odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2023 w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego,

ul Kopcińskiego 16/18.

 

Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej (KKB, www.bioindykator.pl), która odbywała się w latach 2011-2021, w różnych miastach Polski. Nowa nazwa konferencji wiąże się z rozszerzeniem tematyki m.in. o zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu.

Wiodącymi tematami konferencji są:

 1. Zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny ryzyka środowiskowego pod kątem ekologicznym i zagrożenia dla człowieka;

 2. Wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych,          w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania;

 3. Zastosowania systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu;

 4. Biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i naturalnego;

 5. Bioremediacja skażonych środowisk wodnych                  i glebowych;

 6. Administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych  i biotestów;

 7. Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.

Komitet Organizacyjny      

 1. Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii;

 2. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN p/a UNESCO, Łódź;

 3. Gdański Uniwersytet Medyczny;

 4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

 5. Firma Tigret Sp. z o.o.

Kontakt z organizatorami przez

e-mail ekobiotox@biol.uni.lodz.pl

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ RODO

przed wysłaniem kwestionariusza

ORGANIZATORZY
ORGANIZATORZY
Najnowsze LOGO CHAIR.png
wbios_pl_v_kueies_rgb_kontra_apla.jpg
Najnowsze LOGO ERCE.png
pobraneGUM.png
PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Lodzi Hanna Zdanowska.jpg
logo_biol_ul_v_pl_rgb_apla.jpg
logo_bio_male_KOMITET BIOTECHNOLOGII PAN.jpg
logo_patronat_rektora_ul_PL_v.png
PARTNER
KONFERENCJI
thumbnail_image003.png
PTM_logo www.jpg
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
2017_PromegaLogo_Sol (10).png
294907885_465804215546470_3669053837312450784_n.png
Logo NdP 2200dpi.jpg
thumbnail_NOOSeZapachyiOdory.jpg
biotechnologia_z-tłem.png
AGENDA
EcoBioTox_KOMUNIKAT 1.jpg

KOMUNIKAT 1 (26.03.2023 r.)

ABSTRAKTY - FORMAT

Dzień I: 19.04.2023

10.00 – 13.00 Rejestracja

13.00 – 14.00 Lunch

Sesja I

14.00 – 14.15 Przywitanie

14.15 – 15.25 Prezentacje plenarne

15.25 – 15.40 Przerwa

Sesja II

15.40 – 17.00 Prezentacje

17.00 – 17.15 Przerwa

Sesja III

17.15 – 18.15 Prezentacje

19.00 Poczęstunek

Dzień II: 20.04.2023

Sesja I

9.00 – 10.20 Prezentacje

10.20 – 10.30 Przerwa

Sesja II

10.30 – 11.50 Prezentacje

11.50 – 12.00 Przerwa

Sesja III

12.00 – 13.20 Prezentacje

13.20 – 14.20 Lunch

Sesja IV

14.20 – 15.20 Postery

16.00 – 19.00 Zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem

19.30 - ….......Poczęstunek

Dzień III: 21.04.2023

Sesja I

9.00 – 10.20 Prezentacje

10.20 – 10.30 Przerwa

Sesja II

10.30 – 11.40 Prezentacje

11.40 – 12.30 Dyskusja, ogłoszenie wyników konkursów (prezentacja + plakat), 

                       zakończenie konferencji

12.30 – 13.30 Lunch

 

Szczegółowy program Konferencji zostanie zawarty w KOMUNIKACIE 2

i przesłany do dnia 05.04.2023 r. do osób zainteresowanych uczestnictwem.

AGENDA
Prelegenci PLENARNI
wykład 1_prelegent.jpg
Łukasz Chrzanowski.png

dr hab. Grzegorz Siebielec
prof. IUNG-PIBkierownik Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach


Tytuł prezentacji
Europejski pakt dla zdrowych gleb i zdrowej żywności

Prof. Siebielec swoje zainteresowania naukowe orientuje na procesach ochrony i zanieczyszczenia gleb, ich remediacji, zmian użytkowania gruntów, wpływu urbanizacji na zasoby glebowe oraz bezpiecznego wykorzystanie odpadów w ramach gospodarki cyrkularnej. Jego wykład zorientowany będzie na omówieniu zagadnień misji glebowej – europejskiej inicjatywy ochrony i rekultywacji gleb, której głównym założeniem jest poprawa zdrowia gleb do 2030 roku.

ABSTRAKT: Gleby stanowią bazę do produkcji żywności, retencjonują i oczyszczają wodę, są siedliskiem bioróżnorodności, która odpowiada za odporność ekosystemów na zmiany klimatyczne. Bez odpowiednio dużej puli produktywnych gleb przyszłość świata nie jest możliwa. Jednocześnie gleby są zasobem wrażliwym, znajdującym się pod stałą presją ze strony rolnictwa i urbanizacji. Coraz szersza dyskusja na poziomie europejskim dotycząca gleb i ich ochrony przyniosła ogłoszenie tzw. misji „A Soil deal for Europe” – europejskiej umowy prowadzącej do poprawy zdrowia gleb do 2030 roku. Referat dostarczy informacji na czym ma polegać przysłowiowy „deal”? Misja glebowa wprowadza również pojęcie zdrowia gleb. Coraz rzadziej stosuje się pojęcie żyzności gleby, która odnosiła się do roli gleby w rolniczej produkcji roślinnej. Pojęcia zdrowia gleby traktuje glebę jako pewnego rodzaju organizm połączonych ze sobą cech, o które należy zadbać by gleba odwdzięczyła się jej funkcjami

dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
profesor PP, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Tytuł prezentacji
Ciecze jonowe - nowa forma zanieczyszczenia w środowisku?

Ciecze jonowe stały się przedmiotem zainteresowania szeregu dziedzin nauki. Ich popularność jest ogromna co przekłada się na tysiące prac naukowych na temat ich właściwości i zastosowań, publikowanych każdego roku. Co więcej, część z nich znalazła komercyjne zastosowania. O ile kwestia praktycznego wykorzystania cieczy jonowych jest stosunkowo dobrze poznana, o tyle ich losy środowiskowe są nadal zagadką. Czy w świetle obecnego stanu wiedzy możemy stwierdzić, że ta grupa związków jest nowym rodzajem zanieczyszczenia w środowisku? Czy ich obecność w wodzie i glebie generuje specyficzne wyzwania dla mikroorganizmów? Czy należą one do grupy tzw. „emerging contaminants”? W ramach referatu zaprezentowane zostaną wielopłaszczyznowe badania, które poprzez analizy między innymi biodegradacji, toksyczności, bioróżnorodności postarają się odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie.

Lokalizacja
images.jpg
MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

Adres: ul. Stefana Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

zobacz budynek konferencyjny

ZAKWATEROWANIE
Preferowane przez Organizatorów -
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

Adres: ul. Stefana Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

Szczegóły odnośnie noclegów (rezerwacje i opłaty) u organizatorów konferencji - prosimy o kontakt na ekobiotox@biol.uni.lodz.pl

zobacz standard hotelu

MAPA
CSK_sala konferencyjna.png

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ - sala konferencyjna

PRELEGENCI
LOKALIZACJA
REJESTRACJA

Pełna opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 850 PLN

Opłata obejmuje:

- materiały, w tym program (drukowany) wraz ze streszczeniami prezentacji i plakatów

  (wersja elektroniczna)

- certyfikat uczestnictwa

- konkurs na najlepszą prezentację i plakat

- dwa wykłady zamawiane

- spotkania towarzyskie – kolacje (19.04.2023 r. i 20.04.2023 r.)

- lunch w dniach 19, 20 i 21.04.2023 r.

- kawę i herbatę w przerwach obrad

bottom of page